layable Ads örneklerimizi, reklam kampanyanızda öne çıkarmak istediğiniz ürün ve görsel varlıkları kullanarak hazırlıyoruz. Kullanıcılarınıza kampanyanızı interaktif bir biçimde deneyimleme fırsatı sunuyoruz. Bu yaklaşımımızla tasarladığımız "oynanabilir" kampanyayı doğrudan kullanıcı etkileşimine açarak etkili bir kullanıcı deneyimi yaratıyoruz. Ürünlerin ve görsel varlıkların öne çıktığı eğlenceli reklamlarla, potansiyel müşterileri doğrudan markanıza kazandırıyoruz!
Günümüzde sosyal medya kullanıcılarının odak süresi kısaldı. Bu durum da reklamların etkileşime dönüşme oranını düşüren etmenler arasında. İnteraktiviteyi kullanarak kampanya tanıtımı ve satın alım aşamasına doğrudan geçiş sağlıyoruz. Sosyal medya kullanıcılarının odağını, Playable Ads ve IVA ile markanıza çekiyoruz!    

IVA (INTERACTIVE VIDEO ADS)

Belirlediğiniz ve öne çıkarmak istediğiniz reklam videolarını, "Bandersnatch" filminden ilham aldığımız yöntemle kullanıcı seçimlerine göre şekillendiriyoruz. Kullanıcılar, reklamınıza interaktif olarak katılarak "tüketmek istediği" reklamı tüketiyor. Böylece izleyicide "kişiye özel reklam" algısı uyandıran İnteraktif Video Reklamlarımız (IVA) geleneksel yöntemlere kıyasla yüksek bir etkileşim oranı sağlıyor.